Tag Archives: kỹ năng

Lý Tiểu Long “đọc” đối thủ bằng cách nào?

Không có quá nhiều bằng chứng thực tế, thế nhưng vào thời đại của mình, có thể nói Lý Tiểu Long là một trong những nhà nghiên cứu võ thuật