Tag Archives: nguồn gốc bát cực quyền

Tìm hiểu về bát cực quyền

Tìm hiểu về bát cực quyền

Bát cực quyền là một môn quyền danh tiếng trong các phái võ miền Bắc của Trung Hoa đã có lịch sử phát triển trên 300 năm. Với uy lực