Tag Archives: quảng đông thập hổ

Tìm hiểu về Quảng Đông thập hổ

Tìm hiểu về Quảng Đông thập hổ

Quảng Đông (Trung Quốc) từng có 10 nhân vật võ công-võ đức cực cao, hành hiệp trượng nghĩa, được mọi người tôn kính, giới võ lâm gọi là “Quảng Đông