Tag Archives: thái cực

Âm dương trong võ thuật cổ truyền

Âm dương trong võ thuật cổ truyền

Về phạm trù “Âm - Dương”, trong sách Từ Hải có ghi: “Một cặp phạm trù của triết học Trung Quốc, ý nghĩa đầu tiên của âm dương là chỉ