Tag Archives: thuật ném phi têu

Tìm hiểu về ném phi tiêu

Tìm hiểu về ném phi tiêu

1. LỊCH SỬ CỦA THUẬT NÉM PHI TIÊU: Khó có thể nói đích xác thời điểm xuất hiện của thuật ném phi tiêu ở Nhật bản. Thời xa xưa, phụ